09 września 2023

Alimenty na byłego małżonka - jak je uzyskać?

Alimenty od małżonka - kiedy mogę je uzyskać?

 

Zagadnienie alimentów na rzecz byłego małżonka reguluje art. 60 ustawy Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy. Ustawa ta przewiduje dwa tryby uzyskania takich alimentów.

 

§ 1 stanowi, że małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.

 

Ww. obowiązek alimentacyjny na rzecz małżonka zwany jest „zwykłym”. Przesłanką jego orzeczenia jest stan niedostatku małżonka, który nie został uznany za winnego. W orzecznictwie oraz w doktrynie wskazuje się, że rozwiedziony małżonek znajduje się w niedostatku wtedy, gdy własnymi siłami nie jest w stanie zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb w całości lub w części.

 

§ 2. Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

 

Przesłanką tzw. rozszerzonego obowiązku alimentacyjnego małżonka, który w wyroku rozwodowym został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, jest ustalenie, że rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego. Ocena, czy nastąpiło takie pogorszenie, zależy od porównania sytuacji, w jakiej niewinny małżonek znalazł się wskutek orzeczenia rozwodu, z sytuacją, w jakiej znajdowałby się, gdyby rozwodu nie orzeczono i gdyby pożycie małżonków funkcjonowało prawidłowo.

 

Czy alimenty od małżonka zostaną zasądzone na zawsze?

 

Odpowiedź brzmi – to zależy. Omawiany przepis stanowi bowiem, że obowiązek wygasa w razie zawarcia przez uprawnionego małżonka nowego małżeństwa. Jeśli chodzi zaś o zobowiązanego małżonka, który nie był wyłącznie winny rozkładu pożycia, wówczas, obowiązek ten wygasa także z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności Sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży wymieniony termin pięcioletni.

 

Adwokat Poznań - adwokat rozwodowy - alimenty - rozwód

 

Jeśli masz wątpliwości i chcesz ustalić czy należą Ci się alimenty od byłego małżonka lub czy istnieje ryzyko, że to od Ciebie zostaną one zasądzone, skontaktuj się ze mną.

 

Kancelaria Adwokacka Adwokat Paula Reke Poznań
Kancelaria Adwokacka Adwokat Paula Reke Poznań

+48 723 476 185

Kancelaria Adwokacka Adwokat Paula Reke Poznań
Kancelaria Adwokacka Adwokat Paula Reke Poznań - Kontakt Adwokat Paula Reke
Kancelaria Adwokacka Adwokat Paula Reke Poznań
Kancelaria Adwokacka Adwokat Paula Reke Poznań

+48 723 476 185

Święty Marcin 11A/4

61-803 Poznań

Adwokat Paula Reke - Adwokat Poznań - Opinie Google
Adwokat Paula Reke - Adwokat Poznań - Opinie Google Paula Reke
Adwokat Paula Reke - Adwokat Poznań - Adwokat w Poznaniu - Adwokat Facebook - Paula Reke Facebook
Adwokat Paula Reke - Adwokat Poznań - Adwokat w Poznaniu - Adwokat LinkedIn - Paula Reke LinkedIn
Kancelaria Adwokacka  Poznań Adwokat Paula Reke  - Adwokat Poznań - Detektyw Poznań - Dobry adwokat Poznań - Tani Adwokat Poznań