05 maja 2023

Alimenty na dziecko -
jak je obliczyć i od czego zależą?

Alimenty - od czego zależą i jak je obliczyć?

 

Alimenty mogą być dochodzone zarówno w postępowaniu rozwodowym, ale również w postępowaniu o alimenty. Możliwe jest ich podwyższanie oraz obniżanie. W praktyce klienci wielokrotnie  zadają mi  pytanie w jaki sposób możliwe jest ich obliczenie i jakich informacji w tym zakresie oczekuje sąd rozstrzygający sprawę?

 

Zgodnie z ustawą Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy zakres świadczeń alimentacyjnych (wysokość alimentów) zależy zarówno od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego (dziecka) oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego (rodzica).

 

Mając na uwadze powyższe, należy wskazać, że sąd - czy to w sprawie o rozwód czy też o alimenty, ustalać będzie ww. okoliczności i w tym zakresie przeprowadza postępowanie dowodowe. Konieczne jest zatem w ww. sprawach, każdorazowe określenie kosztów utrzymania i wychowania dziecka, do których zaliczyć można m.in.:

- koszty wyżywienia,

- koszty zakupu odzieży i obuwia,

- opłaty związane z edukacją, zajęciami dodatkowymi itp.,

- koszty ponoszone w związku z leczeniem dziecka, zakupem leków,

- koszty ponoszone na utrzymanie domu/mieszkania - udział przypadający na dziecko.

 

Nie bez znaczenia pozostaje również to jakie są możliwości majątkowo zarobkowe rodziców dziecka. Pamiętać przy tym należy, że "możliwości" nie zawsze są tożsame z aktualnie otrzymywanym wynagrodzeniem czy też dochodem. Sąd ocenia bowiem każdorazowo czy rodzic wykorzystuje wszelkie swoje możliwości (wykształcenie, doświadczenie, wiek, zdrowie) w podejmowaniu pracy zarobkowej. Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego możliwości te nie powinny być wiązane z wysokością faktycznych zarobków zobowiązanego, ponieważ w pewnych sytuacjach pozwany osiąga o wiele niższe zarobki aniżeli wynikałoby to z jego zdolności, predyspozycji, bądź kwalifikacji (zob. orzecz. SN z dnia 09.011959 r., III CR 212/58, Legalis; uzasadnienie uchwały SN (7) z dnia 26.051995 r., III CZP 178/49, Legalis).

 

Alimenty - o czym warto pamiętać?

 

Ustalając wysokość renty alimentacyjnej Sąd bierze pod uwagę nie tylko to jaka jest wysokość wynagrodzenia lub dochodu rodzica, lecz również to czy własnym sumptem angażuje się on w wychowywanie dziecka. Ustawa stanowi bowiem, że wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie się samodzielnie utrzymać, może polegać w całości albo w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego (dziecka). Pamiętać zatem należy, że jeśli dziecko pozostaje przy jednym z rodziców, znaczenie mają fakty, iż na co dzień rodzic ten podejmuje takie działania jak np. dowożenie dziecka do szkoły, udział w wizytach lekarskich, odrabianie lekcji, pranie, sprzątanie itp. Okoliczności te sąd powinien uwzględnić przy określaniu wysokości renty alimentacyjnej.

 

Co jest bardzo istotne, Sąd ustalając wysokość alimentów nie powinien brać pod uwagę świadczeń otrzymywanych na rzecz dziecka, w tym m.in. świadczenia "500 plus".

 

Pomoc w sprawie o alimenty, ich obniżenie lub podwyższenie, w sprawie o rozwód - Adwokat Paula Reke - Adwokat Poznań

 

Jeśli zastanawiasz się jakie alimenty mogłabyś/mógłbyś uzyskać w sprawie o alimenty lub o rozwód albo jeśli sądzisz, że otrzymujesz zbyt niskie lub płacisz zbyt wysokie alimenty, skontaktuj się z osobą doświadczoną, która w sposób kompleksowy doradzi Ci i podpowie czy masz rację. Moja Kancelaria świadczy usługi w zakresie spraw o alimenty, ich podwyższenie, obniżenie, orzeczenie o wygaśnięciu obowiązku alimentacyjnego, a także w sprawach o rozwód. Zapraszam do kontaktu.

 

Posiadanie narkotyków - co mi grozi? Adwokat Paula Reke - Adwokat Poznań - Adwokat w Poznaniu
Kancelaria Adwokacka Adwokat Paula Reke Poznań
Kancelaria Adwokacka Adwokat Paula Reke Poznań

+48 723 476 185

Kancelaria Adwokacka Adwokat Paula Reke Poznań
Kancelaria Adwokacka Adwokat Paula Reke Poznań - Kontakt Adwokat Paula Reke
Kancelaria Adwokacka Adwokat Paula Reke Poznań
Kancelaria Adwokacka Adwokat Paula Reke Poznań

+48 723 476 185

Święty Marcin 11A/4

61-803 Poznań

Adwokat Paula Reke - Adwokat Poznań - Opinie Google
Adwokat Paula Reke - Adwokat Poznań - Opinie Google Paula Reke
Adwokat Paula Reke - Adwokat Poznań - Adwokat w Poznaniu - Adwokat Facebook - Paula Reke Facebook
Adwokat Paula Reke - Adwokat Poznań - Adwokat w Poznaniu - Adwokat LinkedIn - Paula Reke LinkedIn
Kancelaria Adwokacka  Poznań Adwokat Paula Reke  - Adwokat Poznań - Detektyw Poznań - Dobry adwokat Poznań - Tani Adwokat Poznań