08 czerwca 2023

Dozór elektroniczny (system dozoru elektronicznego) -
kiedy mogę o niego wnioskować?

Czym jest dozór elektroniczny - czyli tzw. "bransoletka"?

 

W stosunku do osób, wobec których orzeczono karę pozbawienia wolności możliwe jest wykonywanie kary w systemie dozoru elektronicznego czyli stosowanie tzw. "bransoletki" - kontrolowanie miejsca przebywania skazanego za pomocą środków technicznych. Jest to dla skazanego dogodniejsza forma wykonywania kary bowiem przebywa wówczas w określonym i ustalonym wcześniej miejscu (najczęściej w miejscu swojego zamieszkania) i co do zasady może wieść "normalne" życie.

 

Jakie są warunki zastosowania dozoru elektronicznego?

 

Jeśli chodzi o dozór stacjonarny czyli przebywanie skazanego w określonych dniach tygodniach i godzinach we wskazanym przez sąd albo komisję penitencjarną miejscu, jego zastosowanie jest możliwe przy spełnieniu łącznie następujących warunków:

- wobec skazanego orzeczono karę nieprzekraczającą 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności albo skazanemu na karę do 3 lat pozbawienia wolności pozostała do odbycia już tylko część tej kary w wymiarze nieprzekraczającym 6 miesięcy pozbawienia wolności,

- sprawca nie był skazany w warunkach recydywy wielokrotnej,

- odbywaniu kary w systemie dozoru elektronicznego nie stoją na przeszkodzie szczególne względy wskazujące, że w razie odbycia kary w tym systemie nie zostaną osiągnięte cele kary,

- w wybranym przez skazanego stałym miejscu pobytu spełnione są odpowiednie warunki techniczne,

- pełnoletnia osoba lub osoby wspólnie zamieszkująca ze skazanym wyrażą zgodę na wykonywanie kary w SDE,

 

Dodatkowo, dozór elektroniczny może zostać udzielony skazanemu, który nie rozpoczął jeszcze wykonywania kary w zakładzie karnym, jeżeli względy bezpieczeństwa oraz i stopień demoralizacji, a także inne szczególne okoliczności nie przemawiają za potrzebą osadzenia skazanego w zakładzie karnym.

 

Skazanemu, który już rozpoczął wykonywanie kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym, można udzielić zgody na jej kontynuowanie w systemie SDE, jeżeli za jej udzieleniem przemawiają dotychczasowa postawa i zachowanie skazanego.

 

Wniosek o zastosowanie dozoru elektronicznego

 

Wniosek o zastosowanie dozoru elektronicznego należy złożyć na piśmie do sądu penitencjarnego, w którego okręgu skazany przebywa. Do wniosku załącza się m.in. zgodę osoby wspólnie zamieszkującej bądź opinię dyrektora zakładu karnego, w którym skazany odbywa już karę pozbawienia wolności. W przypadku wyrażenia zgody na odbywanie kary w SDE, sąd nakłada na skazanego określone obowiązki, które bezwzględnie muszą być przestrzegane i wykonywane. W przypadku niepowodzeni tj. braku wyrażenia przez sąd ww. zgody, skazanemu przysługuje prawo zaskarżenia postanowienia.

 

Adwokat Paula Reke - Adwokat Poznań

 

Jeśli zostałeś/aś skazany/a na karę pozbawienia wolności lub spodziewasz się takiego skazanie, nie czekaj i działaj - skontaktuj się ze mną by skonsultować czy w Twoim przypadku możliwe jest wykonywanie kary w systemie dozoru elektronicznego. Pamiętaj, że im szybciej działasz, tym większe są szanse, że nie trafisz do zakładu karnego i karę wykonywać będziesz w swoim stałym miejscu pobytu.

 

 

Kancelaria Adwokacka Adwokat Paula Reke Poznań
Kancelaria Adwokacka Adwokat Paula Reke Poznań

+48 723 476 185

Kancelaria Adwokacka Adwokat Paula Reke Poznań
Kancelaria Adwokacka Adwokat Paula Reke Poznań - Kontakt Adwokat Paula Reke
Kancelaria Adwokacka Adwokat Paula Reke Poznań
Kancelaria Adwokacka Adwokat Paula Reke Poznań

+48 723 476 185

Święty Marcin 11A/4

61-803 Poznań

Adwokat Paula Reke - Adwokat Poznań - Opinie Google
Adwokat Paula Reke - Adwokat Poznań - Opinie Google Paula Reke
Adwokat Paula Reke - Adwokat Poznań - Adwokat w Poznaniu - Adwokat Facebook - Paula Reke Facebook
Adwokat Paula Reke - Adwokat Poznań - Adwokat w Poznaniu - Adwokat LinkedIn - Paula Reke LinkedIn
Kancelaria Adwokacka  Poznań Adwokat Paula Reke  - Adwokat Poznań - Detektyw Poznań - Dobry adwokat Poznań - Tani Adwokat Poznań