27 marca 2023

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności -
kiedy jest to możliwe?

Kiedy możliwe jest odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności?

 

Kwestię odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności reguluje ustawa Kodeks Karny Wykonawczy. Celem tej instytucji jest odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności w wyjątkowych sytuacjach życiowych, w których realizacja kary pozbawienia wolności jest możliwa ale mogłaby nieść za sobą poważne skutki zarówno dla samego skazanego lub dla jego rodziny. 

 

Ustawodawca przewidział możliwość odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności w przypadkach gdy:

  • choroba psychiczna lub inna ciężka choroba uniemożliwia wykonywanie kary (przy czym za ciężką chorobę uznaje się taki stan skazanego, w którym umieszczenie go w zakładzie karnym może zagrażać życiu lub spowodować dla jego zdrowia poważne niebezpieczeństwo),

  • natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki,

  • osoba skazana jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko do lat 3,

  • liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekracza w kraju ogólną pojemność tych zakładów (przy czym możliwość taką wyłączono w stosunku do sprawców "poważnych" przestępstw, recydywistów itp.).

 

Na jak długo Sąd odroczy moją karę pozbawienia wolności?

 

W przypadku odroczenia kary z powodu choroby, odroczenie trwa aż do czasu ustania przeszkody. Jeśli wykonanie kary pociągałoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki oraz gdy przekroczona zostanie pojemność w zakładach, Sąd odracza jej wykonanie na okres do roku. W stosunku do kobiety ciężarnej oraz osoby samotnie sprawującej opiekę nad dzieckiem, Sąd może odroczyć wykonanie kary na okres do 3 lat po urodzeniu dziecka.

 

Odroczenie może być udzielone kilkukrotnie, jednak łączny okres nie może przekroczyć okresów wskazanych powyżej. Okres odroczenia biegnie od dnia wydania pierwszego postanowienia w tym przedmiocie.

 

Czy na czas odroczenia wykonania kary Sąd może mnie do czegoś zobowiązać? 

 

W przypadku gdy sąd zdecyduje się na odroczenie wykonania kary, może zobowiązać skazanego do:

  • podjęcia starań o znalezienie pracy zarobkowej,

  • zgłaszania się do wskazanej jednostki Policji w określonych odstępach czasu,

  • poddania się odpowiedniemu leczeniu lub rehabilitacji, oddziaływaniom terapeutycznym lub uczestnictwu w programach korekcyjno-edukacyjnych.

 

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności - Adwokat Paula Reke - Adwokat Poznań - adwokat karny

 

Jak może w tej sytuacji pomóc dobry adwokat? O odroczeniu kary pozbawienia wolności każdorazowo decyduje Sąd przy uwzględnieniu ww. przesłanek i okoliczności. Warto jest zatem skonsultować swój przypadek z doświadczonym i kompetentnym adwokatem by sporządzić taki wniosek w sposób prawidłowy. Dobry adwokat zrobi to w sposób szybki i sprawny. Jeśli chcesz ustalić czy możliwe jest odroczenie orzeczonej wobec Ciebie kary pozbawienia wolności lub nie wiesz jak przygotować wniosek, napisz do mnie! Adwokat Paula Reke - Adwokat Poznań - Dobry Adwokat w Poznaniu.

 

 

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności
- Adwokat Paula Reke - Adwokat Poznań
Kancelaria Adwokacka Adwokat Paula Reke Poznań
Kancelaria Adwokacka Adwokat Paula Reke Poznań

+48 723 476 185

Kancelaria Adwokacka Adwokat Paula Reke Poznań
Kancelaria Adwokacka Adwokat Paula Reke Poznań - Kontakt Adwokat Paula Reke
Kancelaria Adwokacka Adwokat Paula Reke Poznań
Kancelaria Adwokacka Adwokat Paula Reke Poznań

+48 723 476 185

Święty Marcin 11A/4

61-803 Poznań

Adwokat Paula Reke - Adwokat Poznań - Opinie Google
Adwokat Paula Reke - Adwokat Poznań - Opinie Google Paula Reke
Adwokat Paula Reke - Adwokat Poznań - Adwokat w Poznaniu - Adwokat Facebook - Paula Reke Facebook
Adwokat Paula Reke - Adwokat Poznań - Adwokat w Poznaniu - Adwokat LinkedIn - Paula Reke LinkedIn
Kancelaria Adwokacka  Poznań Adwokat Paula Reke  - Adwokat Poznań - Detektyw Poznań - Dobry adwokat Poznań - Tani Adwokat Poznań