10 października 2023

Przestępstwo znęcania się - kiedy ma miejsce i co za to grozi?

Co grozi za znęcanie się?

 

Zgodnie z dyspozycją art. 207 ustawy Kodeks karny:

§ 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 1a. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą nieporadną ze względu na jej wiek, stan psychiczny lub fizyczny,

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 lub 1a połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca

podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1-2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca

podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 15.

 

Kiedy możemy mówić o przemocy fizycznej i psychicznej - czy istnieje definicja znęcania się?

 

W kodeksie nie znajdziemy definicji „znęcania się”. Czynność ta może mieć charakter znęcania się psychicznego lub fizycznego. W znaczeniu potocznym znęcać się oznacza zadawać komuś cierpienia fizyczne lub moralne, pastwić się nad kimś (słabszym, bezbronnym), dręczyć kogoś, znęcać się nad dzieckiem (M. Szymczak (red.), Słownik, t. 3, 1989, s. 981). Na gruncie prawa karnego nie da się ustalić zamkniętego katalogu zachowań które mieszczą się pod tym pojęciem – taki katalog bowiem nie istnieje. Oznacza to, że organy ściągania oraz Sąd każdorazowo zobowiązane są ustalić w sprawie czy zaszły takie okoliczności by można było uznać, że ktoś dopuścił się tego czynu zabronionego. O ile w przypadku przemocy fizycznej nie jest to tak trudne do ustalenia, nie każdy zdaje sobie sprawę jakie zachowania mogą zostać uznane za znęcanie się psychiczne. Do takich zachowań zaliczyć można np.: przemoc ekonomiczną, poniżanie, pomawianie, obrażanie, zakłócanie ciszy nocnej, dręczenie, gnębienie, zakazywanie lub nakazywanie określonego działania.

 

Jak udowodnić, że ktoś się nade mną znęcał lub znęca?

 

Niebagatelne znaczenie mają w przypadku przestępstwa znęcania się dowody. Zaliczyć do nich możemy w szczególności zeznania pokrzywdzonego, świadków, nagrania głosowe i obrazu, zdjęcia, korespondencję (sms-ową, e-mailową, poprzez aplikacje i portale społecznościowe). Przy czym wskazać należy, że jest to wyjątkowa sytuacja kiedy pokrzywdzony lub pokrzywdzona dysponują szerokim materiałem dowodowym w tego typu sprawach bowiem bardzo często do znęcania się dochodzi w „zaciszu” domowym, bez obecności świadków i dowodów. Wówczas udowodnienie winy sprawcy jest bardzo utrudnione. Dlatego też im szybciej osoba pokrzywdzona zgłosi się do odpowiedniej osoby, w tym do pełnomocnika, tym łatwiej i szybciej dowie się jak powinna postępować, jak można jej pomóc i w jaki sposób można uzyskać dowody niezbędne dla sprawy.

 

Przemoc fizyczna i psychiczna - pomoc prawna - Adwokat Poznań

 

Jeśli zastanawiacie się czy zachowanie bliskiej Wam osoby (co ma miejsce najczęściej) wyczerpują znamiona przestępstwa znęcania się, zalecam skonsultowanie się z osobą kompetentną by w możliwie najszybszy sposób dowiedzieć się co można zrobić, jak się zachować i ewentualnie jak uzyskać odpowiednie dowody. Wszczynając sprawę karną o ww. czyn zabroniony, można bowiem wnieść o zakaz zbliżania się i kontaktowania a nawet o tymczasowe aresztowanie danej osoby. Możliwe jest również nakazanie opuszczenia przez daną osobę wspólnego miejsca zamieszkania. Istnieją wobec tego środki, które umożliwią Wam dalsze, spokojne życie do czasu zakończenia sprawy.

 

Z drugiej strony, jeżeli wszczęto przeciwko Wam sprawę o ten czyn, warto jest każdorazowo skonsultować się z profesjonalistą, który doradzi w jaki sposób podjąć się obrony gdy zarzut jest nieprawdziwy lub gdy np. tymczasowe aresztowanie jest zbędne.

 

 

 

Kancelaria Adwokacka Adwokat Paula Reke Poznań
Kancelaria Adwokacka Adwokat Paula Reke Poznań

+48 723 476 185

Kancelaria Adwokacka Adwokat Paula Reke Poznań
Kancelaria Adwokacka Adwokat Paula Reke Poznań - Kontakt Adwokat Paula Reke
Kancelaria Adwokacka Adwokat Paula Reke Poznań
Kancelaria Adwokacka Adwokat Paula Reke Poznań

+48 723 476 185

Święty Marcin 11A/4

61-803 Poznań

Adwokat Paula Reke - Adwokat Poznań - Opinie Google
Adwokat Paula Reke - Adwokat Poznań - Opinie Google Paula Reke
Adwokat Paula Reke - Adwokat Poznań - Adwokat w Poznaniu - Adwokat Facebook - Paula Reke Facebook
Adwokat Paula Reke - Adwokat Poznań - Adwokat w Poznaniu - Adwokat LinkedIn - Paula Reke LinkedIn
Kancelaria Adwokacka  Poznań Adwokat Paula Reke  - Adwokat Poznań - Detektyw Poznań - Dobry adwokat Poznań - Tani Adwokat Poznań