13 listopada 2023

Władza rodzicielska a kontakty

Czy kontakty a władza rodzicielska to jest to samo?

 

Odpowiadając na powyższe pytanie należy w sposób jednoznaczny wskazać, że władza rodzicielska a kontakty to dwa zupełnie odmienne pojęcia.

Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nas osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw. Władza rodzicielska powinna być wykonywana tak, jak tego wymaga dobro dziecka i interes społeczny. Rodzice wychowują dziecko pozostające pod ich władzą rodzicielską i kierują nim. Obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotować je należycie do pracy dla dobra społeczeństwa odpowiednio do jego uzdolnień. W określonych sytuacjach jeden z rodziców bądź oboje mogą zostać pozbawieni władzy rodzicielskiej lub może zostać ona im ograniczona w określony sposób (więcej na ten temat we wcześniejszym wpisie na blogu).

Kontakty rodzica z dzieckiem obejmują zaś kontakty pośrednie – telefoniczne, za pomocą kamerki, listowne itp. lub bezpośrednie – spotykanie się.

 

Czy będąc pozbawionym władzy rodzicielskiej/mając ograniczoną władzę rodzicielską mam prawo do kontaktów z dzieckiem?

 

Należy pamiętać, że władza rodzicielska nie ma wpływu na kontakty z dzieckiem – jest to odrębne i niezależne od władzy rodzicielskiej prawo dziecka do kontaktu z rodzicem i odwrotnie.

Niezależnie od powyższego, należy wiedzieć, że kontakty również mogą podlegać stosownym ograniczeniom. Jeśli rodzice żyją w rozłączeniu i nie są w stanie wypracować porozumienia odnośnie ustalenia zakresu kontaktów dziecka z rodzicem, z którym na co dzień nie zamieszkuje, ostatecznie musi o tym zadecydować sąd rozpatrujący sprawę.

Zakres tych kontaktów ustalany jest przy uwzględnieniu potrzeb dziecka, jego możliwości czasowych, kompetencji opiekuńczo-wychowawczych rodziców, ich możliwości czasowych itp. W każdej z takich spraw Sąd kieruje się w szczególności dobrem dziecka, które ma prawo do kontaktu z obojgiem rodziców.

Co jest istotne, sprawę o ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej można prowadzić łącznie ze sprawą o kontakty w tzw. postępowaniu nieprocesowym – umożliwia to jednoczesne uregulowanie istotnych spraw dziecka. Jednocześnie w takich postępowaniach Sąd ustala zazwyczaj miejsce zamieszkania dziecka (jeśli nie nastąpiło to wcześniej).

 

Poznań - adwokat rodzinny - sprawa o kontakty i władzę rodzicielską - Paula Reke

 

Kwestia władzy rodzicielskiej oraz kontaktów jest niezwykle szeroka i każdorazowo wymaga indywidualnej i wnikliwej analizy przy uwzględnieniu okoliczności sprawy. Jeśli jednak ktokolwiek straszy Cię, że stracisz kontakt z dzieckiem bądź nie możesz go utrzymywać z powodu ograniczenia bądź pozbawienia władzy rodzicielskiej, pamiętaj, że nieograniczone kontakty przysługują w zasadzie każdemu z rodziców dopóki nie zostaną w określony sposób uregulowane na mocy ugody sądowej bądź orzeczenia Sądu. Dziecko ma bowiem prawo utrzymywania kontaktów z każdym z rodziców – niezależnie od przysługującej im władzy rodzicielskiej.

 

Kancelaria Adwokacka Adwokat Paula Reke Poznań
Kancelaria Adwokacka Adwokat Paula Reke Poznań

+48 723 476 185

Kancelaria Adwokacka Adwokat Paula Reke Poznań
Kancelaria Adwokacka Adwokat Paula Reke Poznań - Kontakt Adwokat Paula Reke
Kancelaria Adwokacka Adwokat Paula Reke Poznań
Kancelaria Adwokacka Adwokat Paula Reke Poznań

+48 723 476 185

Święty Marcin 11A/4

61-803 Poznań

Adwokat Paula Reke - Adwokat Poznań - Opinie Google
Adwokat Paula Reke - Adwokat Poznań - Opinie Google Paula Reke
Adwokat Paula Reke - Adwokat Poznań - Adwokat w Poznaniu - Adwokat Facebook - Paula Reke Facebook
Adwokat Paula Reke - Adwokat Poznań - Adwokat w Poznaniu - Adwokat LinkedIn - Paula Reke LinkedIn
Kancelaria Adwokacka  Poznań Adwokat Paula Reke  - Adwokat Poznań - Detektyw Poznań - Dobry adwokat Poznań - Tani Adwokat Poznań